Zanesljivo partnerstvo

Z vsakim partnerjem si prizadevamo vzpostaviti dolgoročno, tesno in medsebojno koristno sodelovanje, kar prinaša množico prednosti.

Povpraševanje po vsakem izdelku in uspešna realizacija takega povpraševanja sta vedno odvisna od zahtev in pričakovanj končnih uporabnikov, zaradi katerih se je podjetje skozi svojo celotno zgodovino prizadevalo izboljševati in je danes prepoznavno po svojih izjemnih kompetencah in poslovnih izkušnjah:

  • izkušnje v proizvodnji široke palete sanitarnih armatur in dopolnilnih izdelkov od leta 1999;
  • sistem zagotavljanja kakovosti s „trojno kontrolo”, in sicer v fazah oblikovanja, proizvodnje in sestavljanja, pri čemer se preverja čisto vsak izdelek;
  • zagotovilo najboljše kakovosti z najkrajšim časom dobave;
  • aktivni nadzor skladnosti s trgovskimi in cenovnimi politikami, ki je usmerjen v izogibanje notranji konkurenci in prilagodljivem določanju cen na vseh trgih. To zagotavlja optimalno ravnovesje med oblikovanjem, kakovostjo in ceno in za vse partnerje ustvarja najugodnejše tržno povpraševanje;
  • dolgoletne izkušnje neposredne dobave trgovskim mrežam v različnih državah in s tem povezane izkušnje pri uporabi učinkovitih metod za povečanje prodaje in promocijo izdelkov;
  • 5-letno jamstvo in servisne storitve po izteku jamstva; aktivno zavarovanje civilne odgovornosti;
  • učinkovita trženjska orodja, razpoznavni izdelki v obsežnem konkurenčnem okolju in spodbudno povpraševanje kupcev, kakor tudi oglaševanje in podpora;
  • vpeljan učinkovit sistem nadzora kakovosti proizvodnje in upravljanja procesov v podjetju, za katere smo prejeli certifikat ISO 9001:2008. Poleg tega imamo certifikate v zvezi s higiensko neoporečnostjo izdelkov in njihovo skladnostjo s standardi, ki veljajo v Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Litvi, Poljski, Češki in drugod;
  • hitra odzivnost in reševanje morebitnih težav, vključno s strokovnim svetovanjem za partnerje v zvezi s ponudbo in prodajo izdelkov ter metodami za povečanje prodaje.

RUBINETA – ZATO KER MISLIMO NA VAS!