Good Design Awards 2014, najprestížnejšie svetové ocenenie dizajnu, ktoré nastavuje nové a moderné štandardy na súčasnom trhu, sa konalo minulý rok v decembri. Táto akcia, ktorú usporadúva Múzeum architektúry a dizajnu v Chicagu (Chicago Athenaeum) v spolupráci s Európskym centrom architektúry, umeleckého a mestského dizajnu (European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) už sedem desaťročí, určuje svetové trendy architektúry a umeleckého dizajnu a udeľuje ceny uznávané po celom svete.