Procesų optimizavimas - kelias į sėkmę

Šio projekto tikslas - optimizuoti gamybos ir paslaugų procesą, sukuriant inovatyvų, integruotą, kompleksišką, įmonės poreikiams pritaikytą e-verslo sprendimą, kuris į integruotą visumą susietų visus įmonės vidinius ir išorinius procesus. Pasiekus šiuos tikslus, efektyviai panaudotos investicijos duos ekonominės naudos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, nes:

  • iki 2013 m. pabaigos 30 proc. padidės įmonės darbo našumas,
  • iki 2013 m. pabaigos 40 proc. padidės eksportas,
  • iki 2013 m. pabaigos 15 proc. padidės apyvarta.

Projektas buvo įgyvendintas per numatytą laikotarpį (9 mėn.) ir numatytos apimties. Projektas buvo įgyvendinamas nuosekliai, kompleksiškai, atsižvelgiant į esamas įmonės bei rinkos realijas, poreikius.

Projektą iš dalies finansavo ES