UAB „Rubineta“ – europinė sertifikuotų maišytuvų ir santechnikos priedų gamintoja ir tiekėja.

Įmonė siekdama užtikrinti nuolatinį konkurencingumo augimą eksporto rinkose, vykdo projektą „Vadybos metodo įdiegimas UAB „Rubineta“ poreikiui patenkinti“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Procesas LT“. 

UAB „Rubineta" – europinė sertifikuotų maišytuvų ir santechnikos priedų gamintoja ir tiekėja.
2015 m. balandžio mėn. įmonė „Rubineta" baigė įgyvendinti projektą „UAB „Rubineta" dalyvavimas tarptautinėse parodose 2014-2015 m." (VP2-2.1-ŪM-04-K-04-051), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę „Naujos galimybės". Veiklos pradžia 2014 04 15, pabaiga - 2015 04 04. Projekto tikslas - išlaikyti pardavimų apimtis, didinti eksportą į esamas rinkas, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas.

UAB „Rubineta" ir UAB „Merlana" yra santechnikos įrangos gamintojos ir tiekėjos.
Įmonės, siekdamos išlaikyti pardavimų apimtis, didinti eksportą į esamas rinkas, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas, nuo 2010 m. sausio mėn. įgyvendino projektą „UAB „Rubineta" ir UAB „Merlana" plėtra užsienio rinkose" (VP2-2.1-ŪM-04-K-01-343), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę „Naujos galimybės".

Šio projekto tikslas - optimizuoti gamybos ir paslaugų procesą, sukuriant inovatyvų, integruotą, kompleksišką, įmonės poreikiams pritaikytą e-verslo sprendimą, kuris į integruotą visumą susietų visus įmonės vidinius ir išorinius procesus. Pasiekus šiuos tikslus, efektyviai panaudotos investicijos duos ekonominės naudos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, nes:

  • iki 2013 m. pabaigos 30 proc. padidės įmonės darbo našumas,
  • iki 2013 m. pabaigos 40 proc. padidės eksportas,
  • iki 2013 m. pabaigos 15 proc. padidės apyvarta.

Projektas buvo įgyvendintas per numatytą laikotarpį (9 mėn.) ir numatytos apimties. Projektas buvo įgyvendinamas nuosekliai, kompleksiškai, atsižvelgiant į esamas įmonės bei rinkos realijas, poreikius.

Projektą iš dalies finansavo ES