Надеждно партньорство

 С всеки партньор ние се стремим да изградим дългосрочно, близко и взаимноизгодно сътрудничество, което включва широк диапазон от предимства.

 

 Търсенето и успешната реализация на всеки продукт зависи от удовлетворяването на изискванията и очакванията на крайния потребител, в което фирмата се усъвършенства от самото си създаване и се е откроила на пазара благодарение на високите си професионални умения и опит:

 

  • Опит в производството на широка гама смесители и допълнителни продукти от 1999 г.
  • Система за качествен контрол „Triple check" („Тройна проверка") на етапите на проектиране, производство и монтаж със 100% изпитване.
  • Гаранция за продукт с най-високо качество за най-кратък срок на доставка.
  • Активен контрол на съответствието с търговската и ценова политика, ориентиран към избягването на конкуренцията в рамките на фирмата, гъвкаво ценообразуване на всеки пазар, което осигурява оптимален баланс между дизайн, качество и цена и създава най-благоприятния търговски интерес за всички партньори.
  • Многогодишен опит в директните доставки до мрежите „Направи си сам" в различни държави и свързаният с това опит в прилагането на ефективен ръст на продажбите и методи за рекламиране на продуктите.
  • 5-годишна гаранция и следгаранционно обслужване. Активна застраховка „Гражданска отговорност".
  • Ефективни пазарни инструменти, открояващи продуктите в среда на голяма конкуренция и насърчаване на търсенето на купувачите, както и рекламна и информационна подкрепа.
  • Внедрена ефективна система за контрол на качеството по отношение на производството и процеса на управление, сертифицирана по ISO 9001:2008. Налични санитарни сертификати и сертификати за съответствие на продуктите със стандартите на Русия, Република Беларус, Украйна, Република Литва, Република Полша, Чешката република и др.
  • Бърз отговор и своевременно разрешаване на всички възникнали проблеми, в това число квалифицирано консултиране на Партньорите по отношение на продуктовата гама и методите за повишаване на продажбите.

RUBINETA - ЗАЩОТО МИСЛИМ ЗА ВАС!